Upadłość konsumencka

Postępowanie sądowe z tytułu ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma na celu oddłużenie oraz powrót do płynności finansowej osoby fizycznej, która popadła w długi oraz stała się niewypłacalna. Nasza kancelaria oferuje Państwu kompleksowe wsparcie w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne. Udzielamy osobom zadłużonym pomocy prawnej, która obejmuje w szczególności:

  • ocenę spełnienia warunków do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
  • doradztwo i konsultacje prawne na każdym etapie postępowania upadłościowego, a także po ogłoszeniu upadłości.

Ponadto zapewniamy reprezentację Klientów przed sądem, syndykiem oraz przy negocjacjach z wierzycielami. Jedną z naszych specjalności jest windykacja długów oraz antywindykacja. Doświadczenie w tych dziedzinach pozwala nam spojrzeć na daną sprawę z szerszej perspektywy oraz podjąć działania, które mogą przyczynić się do przyspieszenia całego procesu, a także uzyskania jego pozytywnego rozpatrzenia.

 

widok otwartego lokalu

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Każda sprawa związana z potrzebą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest inna, a także definiowana różnymi czynnikami, dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności, dokładnie analizujemy całą sytuację. Dopiero na tej podstawie sporządzamy właściwą opinię, dokumentację i składamy wniosek. Do takich kroków najczęściej zmuszone są osoby fizyczne, które:

  • popadły w spiralę zadłużenia bez braku jakiejkolwiek możliwości spłacenia nawarstwiających się zaległości finansowych,
  • mają duże i trwałe problemy finansowe (opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych są dłuższe niż 3 miesiące),
  • posiadają status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (są konsumentami).

O upadłość konsumencką, zgodnie z nowelizacją Prawa upadłościowego z 2019 roku, mogą ubiegać się także byli przedsiębiorcy. O tym, czy wniosek osoby zadłużonej zostanie przyjęty, decydują między innymi czynniki, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Jeśli są Państwo w trudnej sytuacji majątkowej oraz rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Państwu na każdym etapie postępowania.

 

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.