Windykacja długów

Proces windykacji długów nierzadko okazuje się długotrwały, pracochłonny i skomplikowany – szczególnie przeprowadzany na własną rękę. Dlatego w takiej sytuacji, zamiast narażać się na konsekwencje wynikające z nieumiejętnych prób odzyskiwania zaległych opłat, warto znaleźć wsparcie doświadczonej w tym zakresie kancelarii. Oferujemy Państwu pełną obsługę dotyczącą dochodzenia nieuregulowanych należności wynikających m.in. z:

  • niezapłaconych faktur,
  • zaległych pożyczek,
  • kar umownych,
  • zaległości czynszowych,
  • niewykonanych zobowiązań umownych,
  • oraz wielu innych czynników.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie, a także pomoc prawną w odzyskaniu zadłużenia zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym. Sposób prowadzenia windykacji należności zawsze dostosowujemy indywidualnie do konkretnej sprawy z uwzględnieniem zarówno sytuacji wierzyciela, jak i dłużnika.

 

widok windykatora

 

Zakres wsparcia podczas windykacji długów

Wszystkim Klientom zapewniamy kompleksową opiekę prawną oraz doradztwo prawne podczas każdego z etapów procesu windykacji długów. Postępowanie windykacyjne składa się bowiem z kilku części, które wymagają składania odpowiednich wniosków oraz pozostałej dokumentacji prawnej. Wsparcie naszej kancelarii zapewniamy na etapie:

  • przedsądowym – tzw. windykacja miękka, która jest próbą zawarcia ugody na drodze postępowania przedsądowego i polega na kontakcie z dłużnikiem, sporządzeniu wezwania do zapłaty oraz ewentualnych negocjacjach,
  • sądowym – tzw. windykacja twarda, która odbywa się w momencie, gdy etap przedsądowy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów; wierzyciel sporządza odpowiedni pozew, który może doprowadzić do wpisania osoby zadłużonej do rejestru dłużników,
  • egzekucyjnym – sporządzenie oraz skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej Kancelarii Komorniczej.

W zakres naszych czynności na etapie egzekucyjnym wchodzi także monitorowanie przebiegu całego postępowania egzekucyjnego. Ponadto oferujemy usługi z zakresu antywindykacji w sytuacji, gdy to wobec Państwa kierowane są bezprawne działania windykacyjne. Zapewniamy reprezentację Klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Co więcej, nasza kancelaria prowadzi również postępowania sądowe przeciwko członkom zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące czynności, które podejmujemy na drodze windykacji długów, pozostajemy do dyspozycji mailowej oraz telefonicznej.

 

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.