Informacje o Kancelariach Radców Prawnych

Nasze Kancelarie oferują usługi prawne skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, a także doradztwo z zakresu wielu dziedzin prawa takich, jak prawo gospodarcze, handlowe, restrukturyzacyjne, upadłościowe, rodzinne, spadkowe i cywilne. Specjalizujemy się w sprawach związanych z:

Ponadto oferujemy stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców. Ważną działalnością naszych Kancelarii jest także prowadzenie spraw windykacyjnych, podczas których odzyskujemy dla naszych Klientów zaległe należności. Windykację długów prowadzimy zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej, czy komorniczej.

 

 

budynek w nocy

 

kobieta w marynarce

 

Radca prawny Zuzanna Lepiarczyk

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji ukończyła studia prawnicze. Ponadto, na tym samym uniwersytecie, na Wydziale Nauk Społecznych ukończyła studia historyczne. W 2020 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Natomiast po zdaniu egzaminu zawodowego w 2021 r. nabyła tytuł zawodowy radcy prawnego. Od 2019 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie gospodarczym, rodzinnym, w tym szczególności w sprawach rozwodowych, w prawie spadkowym, upadłościach konsumenckich, szeroko pojętych sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia oraz w sprawach frankowych, reprezentując tzw. „Frankowiczów”.

W sferze prawa gospodarczego rozwiązuje problemy prawne zlecone przez Klientów poprzez udział w negocjacjach, mediacjach i postępowaniach sądowych. Oferuje kompleksowe doradztwo celem uniknięcia przez podmioty, z którymi współpracuje, problemów prawnych w przyszłości. Realizowane jest to poprzez ścisłą współpracę, w trakcie której poznawany jest nie tylko Klient, ale również otoczenie gospodarcze, w którym on funkcjonuje.

Współpracuje również z licznymi fundacjami świadczącymi pomoc prawną.

 

Radca prawny Wojciech Lepiarczyk

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po zdaniu egzaminu zawodowego został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Jako Radca Prawny zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek kapitałowych, i osobowych, m.in. z branży budowlanej oraz E-COMMERCE. Przygotowuje projekty umów i uczestniczy w ich negocjacji. Posiada doświadczenie w zamówieniach publicznych zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego.

Klientom indywidualnym doradza w sprawach, m.in. rozwodowych, odszkodowawczych, spadkowych, upadłościach konsumenckich, czy też w sprawach dotyczących polisolokat. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

mężczyzna w okularach

 


Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.