Umowy

Podobnie jak każdy przedsiębiorca, zdajemy sobie sprawę, że poprawnie przygotowana, szczegółowa umowa to podstawa udanej transakcji. Sporządzanie lub opiniowanie dokumentacji przez prawnika minimalizuje ryzyko ewentualnych komplikacji na etapie wzajemnej współpracy. Koszty profesjonalnej obsługi prawnej z zakresu opracowania lub analizy umowy, to jedynie niewielki ułamek wartości przedmiotu danej umowy, a może w dużej mierze przyczynić się do jej korzystnej realizacji.

Złożoność systemu prawnego może bowiem doprowadzić do wystąpienia błędu w dokumentacji, który ma szansę negatywnie wpłynąć na przyszłą współpracę. Nierzadko nie sposób ocenić – szczególnie osobom, które nie miały wcześniej do czynienia z zawiłościami i kruczkami prawnymi – wszelkich konsekwencji wynikających z kontraktu. Zadaniem naszej kancelarii jest ocena, a także przewidywanie skutków poszczególnych postanowień.

 

umowa

Zakres usług związanych z opracowywaniem i analizą umów

W naszej kancelarii posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu umów zarówno na potrzeby profesjonalnego obrotu gospodarczego, jak i między osobami fizycznymi. Sporządzamy wszelką dokumentację również z zakresu prawa autorskiego czy prawa e-commerce.

W zakres naszych usług dotyczących umów wchodzi:

  • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umów ramowych o współpracy, o roboty budowlane, sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, agencyjnych,
  • opiniowanie i przygotowywanie przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących wybranych przez Klienta zagadnień prawnych,
  • negocjacje w przedmiocie ustalenia treści umowy,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu umów,
  • dochodzenie praw i obowiązków z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

Niezależnie od zakresu i rodzaju współpracy, a także specyfikacji usługi, zawsze staramy się możliwie dalece zabezpieczyć istotne interesy Klienta, proponując dopuszczalne rozwiązania i instytucje prawne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Zachęcamy do kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby podjąć współpracę z naszą kancelarią.

 

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.