Polisolokaty

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania w sprawach związanych z polisolokatami. Zapewniamy pomoc od etapu przedsądowego, aż do etapu egzekucyjnego. Dodatkowo pomagamy w skompletowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji prawnej, terminowym składaniem wszelkich wniosków, pism i odwołań.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie oraz zapewniamy możliwie szerokie wsparcie osobom poszkodowanym w zakresie:

  • podejmowania rokowania z ubezpieczycielem celem szybkiego odzyskania nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych,
  • złożenia w imieniu Klienta pozwu o zapłatę nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych z polisolokaty,
  • sprawdzenia i oszacowania szans na odzyskanie pieniędzy z pobranych opłat likwidacyjnych.

Co więcej, przy każdej sprawie dokonujemy wnikliwej analizy klauzul niedozwolonych zawartych w umowach dotyczących polisolokat. Często bowiem umowy zawierane pomiędzy doradcą a osobą poszkodowaną są niezwykle obszerne, pełne zawiłości prawnych i skomplikowanej nomenklatury. Czynniki te sprawiają, że osoba decydująca się na polisolokatę nie ma świadomości faktycznego wyglądu takiej lokaty ani ryzyka, które za nią idzie.

 

widok domku i monet

 

Czym jest polisolokata?

Polisolokata to polisa inwestycyjna, która pozornie jest umową ubezpieczenia na życie zawieraną z bankiem. Polisobiorca ma regularnie wpłacać określoną sumę pieniędzy na swoje konto oszczędnościowe. W rzeczywistości nie jest to jednak produkt ubezpieczeniowy – jak określają sprzedający go doradcy bankowi lub finansowi – a produkt finansowy. Polisolokaty nie są także produktami bezpiecznymi, ponieważ z racji swojej specyfiki obarczone są dużym ryzykiem. Dystrybucja tych produktów napędzana była ogromnymi zyskami oraz prowizjami dla osób, które je sprzedawały. Co więcej, w przypadku chęci rezygnacji z tej umowy, bank pobierał tzw. opłatę likwidacyjną, która nierzadko jest równa wpłaconemu dotychczas kapitałowi.

Dlatego, jeśli są Państwo osobami poszkodowanymi w związku z podpisaniem umowy na polisolokatę i nie są w stanie zrezygnować z niej bez ponoszenia dużych strat finansowych, zapraszamy do kontaktu. Precyzyjnie przeanalizujemy Państwa sytuację, a także podpisaną umowę, a następnie pomożemy odzyskać stracone fundusze.

 

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.