Odszkodowania i zadośćuczynienia

Istnieje szereg przypadków, w których osoby poszkodowane mają prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie. W naszej Kancelarii, w imieniu takich osób, prowadzimy sprawy związane z dochodzeniem zadośćuczynienia oraz roszczeń odszkodowawczych. Świadczymy kompleksową obsługę prawną, a także zapewniamy wsparcie ze strony naszych radców prawnych na każdym etapie dochodzenia należności.

Wysokość odszkodowania ustalana jest przy każdej sprawie indywidualnie i zależy od wielu czynników. Niezależnie od sytuacji istotny jest rodzaj szkody, jaką odniosła osoba poszkodowana. Może to być szkoda majątkowa (materialna lub finansowa związana z mieniem poszkodowanego) oraz niemajątkowa (stały uszczerbek na zdrowiu, cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne). Ponadto w procesie ustalania wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia szacowany jest rozmiar poniesionych strat oraz negatywnych następstw, a także długofalowość ich skutków.

 

widok pacjenta po wypadku

 

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie?

Jedną z najczęstszych sytuacji, w których osoba poszkodowana powinna ubiegać się o należne odszkodowanie, jest wypadek komunikacyjny. Odszkodowanie może zostać przyznane każdej osobie uczestniczącej w ruchu drogowym, która ucierpiała w wypadku, a więc zarówno osobie pieszej, jadącej na rowerze, jak i prowadzącej samochód czy poruszającej się autobusem. Innym częstym przypadkiem, z jakim zwracają się do nas Klienci, jest wypadek przy pracy.

Zachowanie odpowiednich zasad higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy jest niezwykle istotne i spoczywa na barkach pracodawcy. Jeśli pracownik ucierpi z powodu niedopełnionych przez pracodawcę obowiązków, ma prawo ubiegać się o należne odszkodowanie. Spośród innych sytuacji, w których poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, warto wymienić:

  • dopuszczenie się błędu lekarskiego,
  • śmierć bliskich,
  • akt kryminalny (napad, kradzież),
  • zniszczenie mienia,
  • wypadek w rolnictwie,
  • oraz wiele innych.

Osoby poszkodowane mogą skierować roszczenia do sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela o zwrot kosztów poniesionych z jego tytułu, zadośćuczynienie z powodu niemożności wykonywania pracy lub innych strat materialnych, a także zwrot kosztów leczenia czy koniecznej rehabilitacji.

 

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Choć odszkodowanie często używane jest zamiennie z zadośćuczynieniem, nie są to pojęcia tożsame. Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, które ma na celu pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z przebytym wypadkiem. Mogą to być koszty związane z:

  • pokryciem leczenia, rehabilitacji oraz leków,
  • szkodami majątkowymi (np. naprawa samochodu, uszkodzony sprzęt lub inne rzeczy osobiste).

Zadośćuczynienie jest również formą pomocy pieniężnej, jednak przyznawaną z tytułu poniesionych strat psychicznych lub moralnych, które określane są jako „krzywda” występujących w bezpośrednim następstwie wypadku lub mogących pojawić się w przyszłości. W zakres krzywdy wchodzi także między innymi trwałe oszpecenie poszkodowanego, doprowadzenie do jego kalectwa lub konieczności korzystania ze wsparcia innych osób.

Jeśli uczestniczyli Państwo w wypadku i chcą ubiegać się o należne odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę lub inny zwrot kosztów z jego tytułu, zapraszamy do kontaktu. Przeanalizujemy Państwa sytuację, oszacujemy wysokość możliwej do otrzymania kwoty, a także szans na jej otrzymanie.

 

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.