Na czym polega dział spadku?

Dziedziczenie to złożony proces, który może być trudny do zrozumienia. W Polsce podział spadku jest regulowany przez Kodeks Cywilny, który określa wymogi prawne dotyczące podziału spadku. W niniejszym artykule przedstawimy przegląd tych wymogów oraz omówimy prawa małżonka, dzieci oraz innych krewnych zmarłego w zakresie dochodzenia roszczeń spadkowych.

Wymogi prawne dotyczące podziału spadku w Polsce

Podział spadku w Polsce jest regulowany przez art. 931-940 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi artykułami spadkobiercy muszą podzielić między siebie majątek zgodnie z prawem. Podział musi być dokonany w częściach równych, chyba że ustawa lub umowa między spadkobiercami stanowi inaczej. Jeżeli nie ma spadkobierców lub wszyscy spadkobiercy zrzekli się prawa do dziedziczenia, wówczas spadek przechodzi na rzecz Skarbu Państwa.

Prawa małżonka, dzieci i innych krewnych zmarłego

podział

Małżonek i dzieci zmarłej osoby mają prawo do udziału w spadku po rodzicu, niezależnie od tego, czy są wymienieni jako spadkobiercy w testamencie rodzica. Małżonek ma prawo do połowy majątku, a każde dziecko do jednej szóstej. Inni krewni również mogą być uprawnieni do udziału, jeśli mogą udowodnić, że byli zależni od zmarłego w zakresie wsparcia finansowego za jego życia. Takie sprawy spadkowe są jednak często bardzo skomplikowane.

Zasady ubiegania się o spadek

Aby ubiegać się o spadek, dana osoba musi złożyć pisemny wniosek do sądu w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się, że jest uprawniona do udziału w spadku. Następnie sąd wyda postanowienie o sposobie podziału majątku pomiędzy wszystkich spadkobierców. W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie zaświadczenia od notariusza, że wszyscy spadkobiercy uzgodnili sposób podziału majątku między sobą.

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.