Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę?

Poszkodowany ma prawo ubiegać się o uzyskanie zarówno zadośćuczynienia, jak i odszkodowania za poniesioną szkodę. Wypadki niosą za sobą zarówno straty majątkowe, jednak również urazy psychiczne i fizyczne. Walka ze skutkami takiej sytuacji, bez odpowiednich finansów może się przeciągać latami. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest uzyskanie zadośćuczynienia za doznana krzywdę, a w określonych przypadkach również odszkodowania.

Co musimy wiedzieć o uzyskaniu zadośćuczynienia?

Przydatna może się tu okazać pomoc radcy prawnego, bo w wielu przypadkach uzyskanie zadośćuczynienia wcale nie jest proste. Wynika to z faktu, że ma ono charakter uznaniowy, a więc to do osoby poszkodowanej należeć będzie udowodnienie, jakiej wielkości straty zostały przez niego poniesione. Warto również wiedzieć, że nie istnieją absolutnie żadne regulacje i taryfikatory, które wskazywałyby, jaka wysokość takiego świadczenia będzie nam się należeć w konkretnej sytuacji. To, jakie środki uda nam się uzyskać będzie w większości przypadków zależeć więc od skuteczności negocjacji z firmą ubezpieczeniową sprawcy.

odszkodowanie za rękę

Nieoceniona okazuje się profesjonalna pomoc w tym zakresie. Osoby, które mają doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw, na bieżąco i od lat śledzą orzecznictwo sądowe i zdecydowanie łatwiej jest im szacować kwoty, jakich można wymagać w ramach zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Mamy tu do czynienia z dwoma skrajnie różnymi pojęciami, które jednak bardzo często są ze sobą mylone. W przypadku zadośćuczynienia zwykle ciężko o jednoznaczne przedłożenie dokumentacji z konkretnymi sumami. Inaczej jest w przypadku odszkodowania, które opiera się zwykle właśnie o faktury za naprawy, czy leczenie. Wysokość konkretnych świadczeń może więc wynieść od kilkuset do nawet kilkuset tysięcy złotych. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy oraz od odpowiedniego podejścia do sprawy, w której musimy zdać się na profesjonalną pomoc, szczególnie jeśli chodzi o duże sumy.

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.