Jak uniknąć długów spadkowych?

Śmierć bliskiej osoby związana jest z okresem żałoby. Jednocześnie determinuje określone obowiązki, do których należy między innymi dopełnienie niezbędnych formalności. Powoduje przy tym konieczność dopilnowania kwestii spadku pozostałego po zmarłej osobie. Warto wówczas pamiętać o kilku zasadach, które obowiązują w świetle prawa spadkowego – na przykład o systemie dziedziczenia długów.

Dziedziczenie długów – na czym polega?

Masa spadkowa pozostała po zmarłej osobie jest przekazywana uprawnionemu do jej otrzymania spadkobiercy lub spadkobiercom. Przewiduje się dwie ścieżki dziedziczenia: poprzez testament lub na podstawie ustawy. Ważny jest zarówno testament notarialny, jak i spisany ręcznie. Co istotne, musi zostać sporządzony w pełni władz umysłowych. Tylko wtedy może zostać zaakceptowany przez sąd lub notariusza.

W przypadku braku testamentu dziedziczenie odbywa się drogą ustawową. Uprawnieni do dziedziczenia są w pierwszej kolejności małżonkowie i dzieci, a następnie rodzice zmarłego i jego rodzeństwo oraz pozostali członkowie rodziny. Warto przy tym pokreślić, że skorzystanie z porady prawnej, np. w Rybniku okazuje się nierzadko niezbędne. Dzięki takiej usłudze łatwiej zinterpretować prawo spadkowe i postępować w odpowiedni sposób.

podpisywanie dokumentów

Co zrobić, aby nie odziedziczyć długów?

Wraz z uruchomieniem procedury spadkowej na spadkobiercę przechodzą zarówno dobra materialne, jak i zaciągnięte przez spadkodawcę zobowiązania finansowe. Reakcją na odziedziczone długi może być odrzucenie spadku. Niesie to za sobą konsekwencję w postaci zrzeczenia się zarówno długów, jak i wszelkich aktywów. Możliwe jest też przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiedzialność spadkobiercy za długi po zmarłym dotyczy wyłącznie odziedziczonego majątku).

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.