Jak poprawnie napisać pozew rozwodowy?

Napisanie pozwu rozwodowego wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych. Jak dokładnie należy skonstruować takie pismo, a także gdzie powinno się je złożyć? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Czym jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to tak naprawdę pismo składane przez jednego z małżonków chcącego zakończyć związek małżeński. Jego złożenie wymaga uiszczenia jednorazowo opłaty sądowej w wysokości 600,00 zł, choć w przypadku trudnej sytuacji finansowej można wnioskować o zwolnienie z takiej opłaty. Co istotne, dokument składany jest w Sądzie Okręgowym, który jest właściwy dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

Co zawiera pozew o rozwód?

Oto elementy, które muszą być zawarte w takim dokumencie, aby był on sporządzony w sposób prawidłowy:

  • data złożenia, wraz z adresem danego Sądu okręgowego,
  • dane powoda (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL) – jest to osoba, która składa pozew rozwodowy,
  • dane pozwanego (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania),
  • tytuł, a więc przykładowo: Pozew o rozwód,
  • wskazanie, czy Sąd ma orzekać o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, czy też zaniechać o orzeczeniu winy,
  • wskazanie dowodów, które potwierdzą rozpad pożycia małżeńskiego oraz winę jednego z małżonków, jeżeli o to wnioskowaliśmy,
  • uzasadnienie, czyli powody rozpadu związku małżeńskiego.

 

kobieta trzyma w dłoni obrączkę i wypełnia dokumenty

Jeśli dodatkowo w związku są małoletnie dzieci, wówczas należy wskazać, jaka ma być wysokość alimentów orzeczonych przez sąd względem dzieci, który z rodziców ma sprawować bieżącą opiekę nad dziećmi, a także jak będą regulowane kontakty drugiego rodzica z małoletnimi.

Załączniki do pozwu rozwodowego

Niemniej ważne są w tym przypadku załączniki, które należy dołączyć do pozwu rozwodowego. Najważniejsze to oryginał skróconego odpisu aktu małżeństwa, a także dowód potwierdzający, że została wniesiona opłata sądowa. Jeśli w związku są dzieci, niezbędny będzie też oryginał skróconego aktu urodzenia małoletniego. Oczywiście zakres dołączanych załączników może być szerszy i obejmować np. dokument stanowiący porozumienie małżonków o sposobie wykonywania kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi. Prowadząc sprawy rozwodowe i rodzinne wiemy, że prawidłowe dołączenie do pozwu rozwodowego załączników w większości sytuacji zdecydowanie skraca czas trwania procesu. Jak doskonale widać, poprawnie napisany pozew rozwodowy musi obejmować szereg ważnych elementów, stąd też najczęściej zadanie to przejmuje na siebie prawnik.

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.