Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jednym ze sposobów na wyjście z bardzo trudnej sytuacji finansowej jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Postępowanie sądowe ma w takim przypadku oddłużyć konsumenta, który nie poradził sobie ze spłatą zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych. Czym jest i jak ogłosić upadłość konsumencką?

Czym charakteryzuje się upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym,  którego mogą skorzystać osoby fizyczne. To rozwiązanie na wypadek niewypłacalności, a więc braku możliwości realizowania swoich zobowiązań finansowych. Ma ono na celu umorzenie niespłaconych kwot, jednak wymaga spełnienia następujących warunków:

  • konsumenckiej zdolności upadłościowej,
  • niewypłacalności, stwierdzana, gdy dłużnik od co najmniej trzech miesięcy nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań.

Skuteczne przeprowadzenie tej procedury przynosi skutki w postaci umorzenia zobowiązań, a więc oddłużenia. Orzeczenie upadłości konsumenckiej może nastąpić na wniosek dłużnika, jak również na wniosek wierzycieli. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie ze swoją trudną sytuacją finansową,  skorzystaj z doradztwa prawnego w Rybniku. Zwróć się do nas, pomożemy.

mężczyzna załamany długami

Jak przeprowadzić proces upadłości konsumenckiej?

By ogłosić upadłość konsumencką, trzeba wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go we właściwym sądzie. Przygotowanie tego dokumentu może stworzyć pewne trudności, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego. Prawnik sporządzi pismo zgodne z przepisami prawa, wskaże klientowi, gdzie i jakie dokumenty złożyć. To, w jaki sposób zostanie przygotowany wniosek, może przełożyć się na decyzję sądu. Taki, który nie spełnia wymogów, zostanie odrzucony.

Procedura wymaga również uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł. To kolejny warunek do rozpoczęcia  postępowania.

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.