Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Rozwód to trudna sytuacja dla całej rodziny, nie tylko bezpośrednio zaangażowanych w to małżonków. Konflikty, problemy zdrowotne czy nieporozumienia prowadzą do coraz częstszych kłótni i wygaśnięcia uczucia. Szczególnie trudnym przypadkiem jest rozwód z orzeczeniem winy, który wymaga odpowiedniego przygotowania i reprezentacji stron przez radcę prawnego.

Rozwód z orzeczeniem o winie – najważniejsze informacje

Sprawy rozwodowe należą do trudnych, gdyż dotykają jednej z najważniejszych wartości w naszym życiu, jaką jest rodzina. Zwłaszcza jeśli w procesie ustalane jest prawo do opieki nad małoletnim, wymagają one empatii i dyskrecji. Wsparcie odpowiedniej kancelarii radców prawnych pomaga przejść przez cały proces szybko, z zachowaniem terminów i dobrze przygotowanymi wnioskami i dokumentami.

Rozwód z orzeczeniem o winie dotyczy sytuacji, w której sąd uznaje, że jeden z małżonków nagannie i świadomie naruszał swoje obowiązki jako partnera. Mogą one dotyczyć działania na rzecz dobra rodziny, obowiązku zaspokajania jej potrzeb, ale również wzajemnej pomocy i wierności.

rozwód

 

Z czym wiąże się rozwód z orzekaniem o winie?

Prawo do wystąpienia o rozwód przysługuje każdemu z małżonków, gdy doszło do całkowitego rozpadu pożycia, co dotyczy kwestii uczuciowych, fizycznych i gospodarczych. Orzekanie o winie wymaga podjęcia nieco innych kroków i złożenia pozwu, w którym uzasadnia się winę małżonka. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, sąd nie tylko zdecyduje o winie, ale również:

  • ureguluje kwestie zamieszkania, na przykład, jeśli jedna ze stron dopuściła się przemocy, otrzymuje ona nakaz opuszczenia zajmowanego z małżonkiem lokalu;
  • określi wysokość alimentów zasądzonych na rzecz małoletnich dzieci stron;
  • określi na żądanie strony wysokość alimentów, gdzie winny małżonek nie może ich żądać od niewinnego;
  • zdecyduje o opiece nad małoletnimi oraz o władzy rodzicielskiej;

Dokładny przebieg sprawy zależy od indywidualnej sytuacji małżonków i zawartości złożonego pozwu.

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.