Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

Rozwód wiąże się z przeżywaniem wielu trudnych chwil. Podział majątku jest jedną ze spraw, jakie trzeba przeprowadzić w takiej sytuacji. W czasie trwania małżeństwa gromadzony jest bowiem majątek, który należy do jednego lub obydwojga małżonków. Na ogół dobra nabyte w tym okresie przez obie strony tworzą wspólnotę majątkową. Co warto wiedzieć o podziale majątku?

Najważniejsze zasady podziału majątku

By podzielić wspólny majątek, nie wystarczy, by małżonkowie umówili się, co każdy z nich zabiera. Wszystkie elementy wspólnoty majątkowej powinny zostać spisane, a podejmowane czynności odbywać się na podstawie obowiązujących przepisów, dokumentów i umów. Podział majątku nie zawsze musi być równy. Jeśli sąd uzna, iż jedna ze stron bardziej starała się o rozwój rodziny i miała w tym większy udział, ta osoba może otrzymać większą część zgromadzonych wspólnie dóbr. 

Podczas trwania małżeństwa można ustanowić rozdzielność majątkową, a więc spisać intercyzę. Od tego momentu dbaniem o swój majątek zajmuje się każdy ze współmałżonków oddzielnie. Warto w tej kwestii skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Prowadzimy sprawy rozwodowe i rodzinne. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, oferujemy profesjonalne doradztwo prawne w Rybniku.

dom przecięty na pół

Podział majątku przy rozwodzie

Podczas rozwodu małżonkowie mogą spisać odpowiednią umowę i wskazać w niej przedmioty, które dzielą między siebie. W przypadku nieruchomości konieczne jest spisanie aktu notarialnego. Odpowiedni wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym. Powinien on zawierać podstawę prawną podziału oraz uzasadnienie proponowanego podziału.

Sąd może przeprowadzić podział majątku, jeśli ten nie wpłynie na wydłużenie postępowania rozwodowego. Warto w takiej sytuacji dążyć do ugody, zawieranej w obecności adwokata.

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.